Yayınlar

İTİRAZI BERTARAF EDEN HAMLE : ÖDEME OLGUSU

Uygulamada sıklıkla genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine itiraz edilmesi sonucunda takibin durması sonucuyla karşılaşılmaktadır. Ancak bazen bu itiraz içeriği, alacaklı tarafından kısa süreli bir yargılama ile bertaraf edilebilecektir. Şöyle ki; borçlunun, borca itiraz dilekçesinde açıkça borcun ödendiğine dair bir beyanda bulunması halinde bir ödeme olgusuna dayanmış sayılacaktır. Bilindiği üzere genel haciz yolu […]

FERAGATİN DİĞER YÜZÜ: ISLAH İLE DAVA DEĞERİNİN AZALTILMASI

Hukuk yargılaması, davanın her iki tarafına bir defaya mahsus olmak üzere deyim yerindeyse bir güncelleme hakkı tanımaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 176. maddesi açıkça “Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.”  hükmünü havi olup, bu hakkın bir seferliğe yönelik tanındığını […]

KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİNİN YENİ ADRESİ : SOSYAL MEDYA

Sosyal medya; günümüzde insan hayatının hatırı sayılır bir kısmını meşgul ettiği gibi yeni iletişim ağı ve bir noktada da zaruri oluşu ile yeni dünya vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Teknolojinin bize her alanda bilgiye kolayca ulaşmayı sağlamasının yanında şahısların kişilik haklarına vasıtasız ve kolayca erişebilmenin de önünü açması, bu hakların kolayca ihlal edilebilmesini ve bu davranış […]

“İŞÇİNİN ALT İŞVERENE İADESİ” KARARLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİ

          Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin tanımlandığı 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrasına göre bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu […]

SÜRPRİZ KARAR YASAĞI IŞIĞINDA BELİRSİZ ALACAK DAVALARI

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası türü, 28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile içtihatları değiştirecek köklü değişikliklere uğramıştır. Değişiklik sonrası maddenin 3. fıkrası mülga olduğu gibi, 2. fıkrasına da uygulamayı değiştirecek yeni bir düzenleme eklenmiştir. Madde, […]

ZARAR TAZMİNİNDE ALTERNATİF YOL: GÜVENCE HESABI

Güvence hesabı, trafik kazaları sonucu meydana gelen bedensel zararların zorunlu sigortaların ikame edilmemesi yahut sigortalının tespit edilememesi halinde tazminin sağlanması için oluşturulmuş bir teminat fonudur. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuş olup, zorunlu sigortalara ilişkin ortaya çıkan koşullar sağlandığı takdirde teminat miktarlarına kadar karşılama yapılabilmektedir. Kanuni çerçevesini 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’ndan alan […]