Yayınlar

COVİD-19 SEBEBİYLE DEĞİŞEN ŞARTLARDA SÖZLEŞMELERİN VE TİCARİ SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI

  Sözleşmeler hukukunun temel ilkelerinden biri ahde vefa ilkesidir. Ahde vefa ilkesi uyarınca sözleşme akdedildikten sonra özel durumlarında birtakım değişiklikler meydana gelmiş olsa da taraflar sözleşme ile verdikleri sözleri tutmalı ve taahhüt ettikleri edimleri yerine getirmelidir.    Bu doğrultuda, her ne kadar ahde vefa ilkesi gereği hukukumuzdaki temel kural tarafların sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini aynen yerine […]