Yayınlar

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Covid-19 virüsünün küresel salgın boyutuna ulaşması akabinde “pandemi” ilan edilmesi ile ülkeler tarafından virüsle mücadele kapsamında birçok önlem alınmaya başlamıştır. Ülke yönetimleri; kamu sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşlarının belli başlı kişisel verilerini toplama, işleme ve paylaşma işlemleri gerçekleştirebilecektir. Öncelikle söylemek gerekir ki kamu kurum ve kuruluşlarının kişilere telefon, mesaj ve e-posta ile halk sağlığı […]

COVID-19 SALGINININ ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE VE ÇEK BORÇLARINA ETKİSİ

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının ülkemizdeki etkilerini hafifletmek amacıyla pandemi süreci boyunca birtakım tedbirler ve düzenlemeler yürürlüğe koyulmuştur. Bu noktada 26.03.2020 tarihli, 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici birinci maddesiyle yürürlüğe giren düzenlemelerden aşağıdaki hususlar işbu çalışma konumuz bakımından önem arz etmektedir; 1.    Dava açma, icra takibi […]

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 eklenmiştir. Getirilen düzenleme, sermaye şirketlerince yapılacak kâr payı dağıtımlarına ilişkin olup; yayım tarihi olan 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir: […]

COVID-19 SALGINININ KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Covid-19 salgını nedeniyle gündeme gelen bir diğer önemli konu, yaşadığımız pandemi sürecinde kira borçlarının ve kira sözleşmelerinin akıbetidir. Konuyu konut kira sözleşmeleri ve işyeri kira sözleşmeleri bakımından ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Değerlendirmeyi ister konut, ister işyeri kira sözleşmeleri bakımından yapalım temel ilke sözleşme serbestisidir. Bu nedenle somut durum hakkında genel hükümler doğrultusunda bir değerlendirme yapmadan […]

İŞ HAYATINDA COVID-19 ETKİLERİ

Konu başlığından da anlaşılacağı üzere bu incelemenin konusunu, ilk tanı konulan vakanın 31.12.2019 tarihinde Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan şehrinde görüldüğü COVID-19’un (yeni tip korona virüs) İş Hukuku üzerinde doğurduğu ve/veya doğurabileceği etkiler ve ileri vadedeki muhtemel sonuçları oluşturmaktadır. Öncelikle bazı tanımlar yapmakta fayda bulunmaktadır. Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir […]

COVID-19 SALGINININ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

COVID-19 salgınının özel hukuk sözleşmeleri açısından önemli sonuçlar doğuracağı açıktır. Zira salgından kaynaklanan nedenlerle birçok sözleşmenin sona ereceği; değişebileceği veyahut uyarlanabileceği beklenti dahilindedir. Bu çalışmada inceleme alanı bulacak özel okul sözleşmelerinin ise -her ne kadar sözleşme özgürlüğüne tabi olsa da- bu özgürlüğün mevzuatlardan kaynaklı sınırlamalarla karşı karşıya geleceği ve salgının yol açtığı zararlardan etkileneceği de […]