Yayınlar

LEHTAR İLE DÜZENLEYEN İLİŞKİSİ BAKIMINDAN TEMİNAT SENETLERİNDE TEMİNAT KAYDI DEĞERLENDİRMESİ

Teminat senetleri, bir sözleşmeye istinaden bir iş, mal veya hizmetin eksiksiz olarak ifa ve teslim edileceğini taahhüt eden tarafın, bu taahhüdünü hiç veya kısmen yerine getirmemesi halinde karşı tarafın zararını tazmin etmek amacıyla bir miktar bedel ödeyeceğini öngören senetlerdir. Nitekim teminat senedinin verildiği hallerde, taraflar arasındaki asıl ilişkide bir alacağın doğup doğmayacağının kesin olmadığı veya […]

COVİD-19 SALGINININ PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Daha uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyen çoğu kişinin erken rezervasyon fırsatları ile tatillerini aylar, hatta yurtdışı tatillerde bir yıl öncesinden organize ettiği bilinen bir gerçektir. Fakat Covid-19 salgını nedeniyle yine birçok insanın bu planlarını iptal edeceği yahut en azından ileri bir tarihe öteleyeceği de aşikardır. Covid-19 salgınından kaynaklanacak hukuki ihtilafların her birinin kendi özelinde değerlendirmesi […]